Leiderschap

‘Functioneren van raad van bestuur hangt af van context’

‘Hoe een raad van bestuur functioneert, hangt in de eerste plaats af van de context. Wie zijn de aandeelhouders, hoe is de rolverdeling met het management, ...’ Herman Daems, met een ervaring van decennia in de meest verschillende raden van bestuur, belicht in een nieuw boek de werking van die raden vanuit de invalshoek van de insider.

functioneren boardroom

Ontvang wekelijks de business uit het nieuws

Ontvang de business uit het nieuws >