Uit de jaarlijkse studie Paying Taxes van PwC blijkt dat de belastingdruk voor Belgische bedrijven dankzij de taxshift van de federale regering is gedaald van 58,7 naar 51,1 % eind 2016. Hiermee moet ons land enkel Frankrijk (62,2) laten voorgaan. Omdat Italië een grotere inspanning leverde, verdwijnt het uit de top drie. Na België volgen nu Oostenrijk, Griekenland en Slovakije. Het gemiddelde van de 190 onderzochte economieën bedraagt 40,5%, voor Europa noteren we 39,6%.