Business

WeChat: de app die Facebook, Instagram, PayPal en Google vervangt

China staat op het vlak van digitalisering lichtjaren voor op de westerse wereld. WeChat neemt daarbij een prominente rol in. Deze app vervangt Facebook, Instagram, PayPal en Google.

Ontvang wekelijks de business uit het nieuws

Ontvang de business uit het nieuws >