Business

Goede ontvangst van kwartaalcijfers nodig? Spreek eenvoudig en klop jezelf op de borst

Cijfers spreken niet voor zich. Uit Amerikaans onderzoek naar de effecten van earnings calls blijkt dat in deze calls taalkundige en culturele factoren een grote invloed hebben op de interpretatie van het gebrachte nieuws.


Ontvang wekelijks de business uit het nieuws

Ontvang de business uit het nieuws >