Business

Duaal leren dicht de kloof tussen schoolbanken en werkvloer

De vierde industriële revolutie maakt intensiever samenwerken tussen de technologiesector en het onderwijs noodzakelijk. Realdolmen blijft in dit verband niet bij de pakken zitten en startte samen met hogeschool Odisee een project op om via duaal leren een nieuwe praktische en beroepsgerichte graduaatsopleiding informatica aan te bieden. 

Realdolmen Duaal leren

Ontvang wekelijks de business uit het nieuws

Ontvang de business uit het nieuws >